Šetrenie tepla

sporn http://setrenietepla.sk/wp-content/uploads/2014/01/Term__k___ventil_52a6051c0a5d4-200x150.jpg  http://setrenietepla.sk/wp-content/uploads/2014/01/ECOMIX_termoizol_509d6caa35c67.png 
Fólie za radiátor Ventilátor na radiátor Termoizolačný náter

 

Vykurovanie

Podiel vykurovania na celkovej spotrebe energií v domácnosti je veľmi dôležitý. Najväčšiu časť energií spotrebovaných v domácnostiach tvorí energia potrebná na vykurovanie.

V tejto oblasti môžeme nájsť najširšie možnosti úspor.

Základné úsporné opatrenia:

• vhodná voľba zdroja tepla a spôsobu vykurovania,
• znižovanie tepelných strát (napríklad zateplením),
• zabezpečenie správnej regulácie vykurovania.

Do voľby spôsobu vykurovania vstupuje mnoho faktorov ako cena, dostupnosť paliva, výška investície, užívateľský komfort zariadenia, potreba skladovania paliva a ekologickosť prevádzky. Pri rozhodnutí ako a čím kúriť, by mal užívateľ nájsť prienik vo všetkých týchto bodoch.

Aký zdroj tepla si zvoliť?

Z hľadiska prevádzkových nákladov je najvhodnejšia alternatíva s najnižšou cenou za jednotku tepla. Tieto alternatívy sa spravidla vyznačujú nízkym užívateľským komfortom alebo vyššími investičnými nákladmi.

Dočasne zníženie teploty

To, že keď znížite teplotu termostat len ​​na pár hodín, tak pri následnom opätovnom výhreve, miniete viac peňazí, je obyčajný mýtus. Určite to nie je pravda. Ušetríte peniaze za pohonné hmoty, pretože váš vykurovací systém nebude pracovať takým výkonom, ako keby vyhrieval váš domov. Celkovo budete míňať energie menej, aj keď budú vo vašom domove chladnejšie teploty.