ECOMIX termoizolačná prísada do 4l farby

ECOMIX termoizolačná prísada do 4l farby

ECOMIX je energeticky úsporná a protiplesňová prísada do fariebzložená z keramických mikročastíc, ktorá dáva farbám, učeným na vonkajšie a vnútorné nátery, tepelné vlastnosti.

K ČOMU JE URČENÁ?

• Prináša okamžité a dlhodobé riešenie proti plesni na stenách,
• Úspora energie v zime – vnútorná aplikácia zabraňuje tepelným stratám a efektívne udržiava teplo vo vnútri,
• Ochrana proti teplu v lete – pomáha pri použití na vonkajšie nátery budov, efektívne odráža horúci vzduch a uchováva vnútro chladnejšie,
• Efektívne zmenšuje tepelné mosty.

 

VÝHODY POUŽÍVANIA ECOMIXU
• Znižuje straty tepla cez steny a stropy,

• Odstraňuje pocit chladu pri stenách – miestnosti sú komfortnejšie,

• Pri rovnakom kúrení je teplota v izbe o 2 až 3 stupne vyššia,
• Znižuje tepelné zaťaženie stien v lete a zaisťuje tak príjemnú klímu,
• Jednoduchá aplikácia, jednoduché a cenovo prístupné riešenie úspory energie pre každú budovu,
• Použiteľná v kombinácii so všetkými farbami a nátermi,
• Bezpečné použitie, neznečisťuje životné prostredie, netoxická,
• Určená tak ako pre obytné aj verejné budovy,
• Znižuje emisie CO2 – ekologický produkt.

TECHNOLÓGIA ECOMIXU
ECOMIX prísada do farieb, je nanotechnologický produkt určený k nanášaniu izolačnýchnáterov, ktorý sa skladá z dutých keramických vlákien o veľkosti 10 – 106 μm. Vlákna sú vyrobené z keramiky roztavenej pri vysokých teplotách. Po ochladení sú vo vláknach vytvorené dutiny.

Pre pochopenie, ako ECOMIX prísada do farieb funguje, priblížime vám ako sa teplo šíri v izolačných materiáloch:
1.Tepelná vodivosť:

V pevných materiáloch sa teplo rozširuje z častice na časticu, to závisí na odovzdávaní oscilačnej (vibračnej) energie častíc materiálu.
2.Prúdenie tepla:

Teplo je prenášané pohyblivými časticami materiálu (prúdenie tepla v póroch).
3.Tepelné žiarenie

Teplo sa rozširuje vo forme elektromagnetických vĺn (v infračervenom spektre)

Ako ECOMIX obmedzuje rozširovanie tepla? (viď obrázok nižšie)

1.Znižuje vonkajšie tepelné žiarenie
Keramické vlákna odrážajú 85% infračerveného žiarenia.
2.Znižuje tepelnú vodivosť

Celková plocha všetkých vlákien je veľká, avšak ich kontaktná plocha je veľmi malá. Predlžuje sa tak dráha, po ktorej putuje prenášané teplo a tepelná vodivosť sa tak spomaľuje.
3.Znižuje prúdenie tepla

V priestore vákua sa molekuly plynov zrážajú minimálne, a tak je prúdenie tepla nepatrné.
4.Znižuje vnútorné tepelné žiarenie

Veľkosť dutého priestoru vo vnútri keramických vlákien je cca. od 8 do 100 μm, a je približne rovnaké ako vlnová dĺžka infračerveného tepelného žiarenia (Lambda = 1 až 100μm). Vnútorná keramická plocha pôsobí ako “tepelné zrkadlo” a odráža, resp. rozptyľuje veľkú časť tepelného žiarenia.

Ako ECOMIX znižuje zrážanie vodnej pary a plesnivosť?

ECOMIX zvyšuje teplotu povrchu, resp. vyrovnáva teplotný rozdiel rôznych, teplých a studených, plôch stien. Účinok prichádza okamžite po nanesení náteru. Na teplých stenách s rovnomerným rozdelením tepla nedochádza k zrážaniu vodnej pary a nevzniká žiadna pleseň, ktorá je nielen neestetická, ale aj zdraviu škodlivá!

Ako ECOMIX funguje ?
Bežné izolačné materiály spomaľujú prúdenie tepla v konštrukcii. Avšak ECOMIX, s dutými keramickými vláknami vo vnútri, odráža teplo, znižuje množstvo tepla, ktoré vniká do steny, a tak šetrí energiu. ECOMIX nezabraňuje dýchaniu stien, keramické vlákna zabezpečujú voľný pohyb vlhkosti.

Ako sa používa EXOMIX prísada do farby?
Prísada môže byť primiešaná do akejkoľvek farby.

4 jednoduché kroky pre namiešanie farby s prísadou ECOMIX:

1. Nalejte farbu do väčšej nádoby.
2. Pridajte prísadu ECOMIX,
3. Zmiešajte ručným alebo automatickým mixérom určeným na miešanie farby, najprv na najnižšom stupni,
4. Vymiešajte do požadovanej hustoty farby podľa odporúčania výrobcu, hustota výslednej farby však nesmie byť príliš jemná!