Technológia GridFree – prehľad odkazov a informácií

Získavajte elektrickú energiu sami. Buďte GridFree!

V tomto článku Vás oboznámime, ako môžete začať elektrickú energiu jednoducho získavať sami priamo pre vlastnú spotrebu.
http://setrenietepla.sk/technologia-gridfree/ziskavajte-elektricku-energiu-sami-budte-gridfree/

Pribrzdiť elektromer legálne je jednoduché!

Ak máte spotrebiče s trvalou spotrebou, stačí časť energie počas slnečného dňa získať zo solárnych panelov a znížiť tak odber energie zo siete. Tomuto princípu hovoríme GridFree.
http://www.setrenietepla.sk/technologia-gridfree/pribrzdit-elektromer-legalne-je-jednoduche/

GWL / Power GridFree: Panel 250Wp + Menič 230V/230W

Zostava so zvýhodnenou cenou. Solárny panel 250Wp a mikroinvertor 230V/230W. Veľmi efektívny a jednoduchý spôsob spojenia vlastnej výroby el. energie so zachovaním pripojenia na sieť. Ideálny spôsob zníženia nákladov za elektrinu. Zbrzdí si aj svoj ​​elektromer!
http://www.setrenietepla.sk/technologia-gridfree/gwl-power-gridfree-panel-250wp-menic-230v230w/

 

GF Anim Panel+Micro Technológia GridFree  prehľad odkazov a informácií

 

Riešenie GridFree sa oplatí všade a všetkým

V tomto článku ukážeme, ako možno počítať návratnosť do inštalácie GridFree. Dozviete sa tiež, prečo energia získaná zo slnka prináša väčšie výnosy ako ukladanie finančných prostriedkov do banky.
http://www.setrenietepla.sk/technologia-gridfree/riesenie-gridfree-sa-oplati-vsade-a-vsetkym/

Riešenie GridFree je úplne bezpečné, legálne a spoľahlivé

V tomto článku reagujeme na tri najčastejšie podnety týkajúce sa funkčnosti inštalácie GridFree v reálnych podmienkach.
http://www.setrenietepla.sk/technologia-gridfree/riesenie-gridfree-je-uplne-bezpecne-legalne-a-spolahlive/

GF Anim Spotreba 70W Technológia GridFree  prehľad odkazov a informácií

GridFree inštalácie môže inštalovať každý a všade

Pozrime sa na niektoré príklady solárnych inštalácií, ktoré ukazujú, že tam kam svieti slnko, je možné umiestniť solárne panely a získavať užitočnú energiu.
http://www.setrenietepla.sk/technologia-gridfree/gridfree-instalaciu-moze-instalovat-kazdy-a-vsade/

GridFree – FAQ – Otázky na pripojenie do siete 230V

Odpovede na otázky týkajúce sa legálneho pripojenia GridFree do rozvodov.
http://www.setrenietepla.sk/technologia-gridfree/gridfree-faq-otazky-k-pripojeniu/

GridFree – FAQ – Otázky technického rázu

Odpovede na technické otázky k GridFree.
http://www.setrenietepla.sk/technologia-gridfree/gridfree-faq-otazky-technickeho-razu/

 


 

Časté otázky k mikromeničom (1)

 • Mám za to, že názov GridFree je zavádzajúci. Keďže GridFree inštalácia pracuje súbežne s dodávkami z rozvodov 230V, takže o žiadne “Free” sa nejedná.
 • Čo je to GridFree? Aké sú princípy GridFree?
 • Aký je rozdiel medzi bežnou “výrobňou” elektrickej energie a GridFree inštaláciou?
 • U GridFree mi najviac vadí, že keď vypadne dodávka z rozvodnej siete, nebude GridFree pracovať. To je podľa môjho názoru veľká škoda. Ideálne by bolo, keby GridFree mohlo prejsť do režimu, kedy bude ďalej dodávať energiu ako keď beží distribučnú sieť.

Časté otázky k mikromeničom (2)

 • Získal som od miestneho prevádzkovateľa distribučnej sústavy toto vyjadrenie emailom. Aký na to máte názor?
 • Dotazom na Energetický Regulačný úrad (ERÚ) mi bolo oznámené ….. že …. potrebujem získať licenciu a stať sa podnikateľom. Ako to teda je?
 • Ako je to s galvanickým oddelením od siete. (Ako u ostrovnej prevádzky)?
 • Podľa niektorých názorov, samotné galvanické oddelenie vstupu nestačí. Ako to teda je?
 • Zástupcu miestneho distribútora nám jednoznačne tvrdia, že do elektrických rozvodov nemožno pripájať žiadna privátne zariadenia, ktoré do rozvodov vysielajú energiou (alebo tieto rozvody používajú k prenosu energie). Ako to teda je?

Časté otázky k mikromeničom (3)

 • Možno dosiahnuť, aby sa elektromer točil obrátene a hodnota spotreby na počítadle klesala?
 • Čo vykáže elektromer, keď neúmyselne časť energie pretečie do rozvodnej siete?
 • Vari vyhláška č82/2011Zb, jasne nehovorí o neoprávnené dodávke elektriny do siete?
 • Aký je postih za neúmyselné dodanie malého prepadu energie do siete distribútora?
 • Existujem prípady neúmyselného dodávanie energie späť do rozvodov?
 • Aký je rozdiel medzi inštaláciou GridFree a bežne prevádzkovanú “solárnou elektrárňou” pripojenou do rozvodnej siete?
 • Mám pocit, že vďaka GridFree nič neušetrím….