Časté otázky k mikromeničom 3

Možno dosiahnuť, aby sa elektromer točil obrátene a hodnota spotreby na počítadle klesala?

www.ev power.eu 0001 Časté otázky k mikromeničom 3Nie, legálne sa to nedá. Spotreba aj dodávka (prietok energie) meraná elektromerom je vždy vyhodnotená ako prírastok. Dokonca aj niektoré pôvodné mechanické elektromery mali jednoduchú ochranu ozubenú západkou, ktorá zabraňovala spätnému chodu číselníku alebo meracieho kotúčika. U moderných polodigitálných a plne digitálnych meračov je energia meraná absolútne po jednotlivých fázach, takže nemožno spôsobiť zníženie hodnoty na počítadle. Vždy bude indikovaný prírastok, aj keď je energia dodávaná v opačnom smere.

Upozornenie: dôsledne varujeme a odradzujeme pred manipuláciou alebo zasahovaním do meradiel elektrickej energie. Zásahy do meradiel alebo do časti rozvodov v majetku prevádzkovateľa distribučnej sústavy sú nelegálne. Cieľom GridFree je legálne zníženie odberov z distribučnej siete pomocou miestnej premeny energie z voľných zdrojov ako je potrebné slnečné žiarenie.

Čo vykáže elektromer, keď neúmyselne časť energie pretečie do rozvodnej siete?

www.ev power.eu 0011 Časté otázky k mikromeničom 3Väčšina elektromerov meria absolútne, takže spočítavať množstvo energie na jednotlivých fázach. Preto neúmyselne dodanú energiu elektromer zmeria rovnako ako elektrinu spotrebovanú, pripočíta ju k spotrebe a vy ju zaplatíte. To je tiež dôvod, prečo je potrebné vyhnúť sa neúmyselným prietokom energie z vášho rozvodu cez elektromer do rozvodnej sústavy.

Upozornenie: Dôsledne varujeme a odradzujeme pred neoprávneným dodávanie energie do distribučnej sústavy. Cieľom GridFree je miestna premena energie bez prietokov do distribučnej siete.

Pamätajte: neúmyselne dodanú energiu späť do siete platíte v plnej výške ako energiu spotrebovanú.

Vari vyhláška č 82/2011 Zb, jasne nehovorí o neoprávnenej dodávke elektriny do siete?

Vyhláška č 82/2011 Zb. (o meraní elektriny ako spôsobe stanovenia náhrady škody pri neoprávnenom odbere, neoprávnené dodávke, neoprávnenom prenose alebo neoprávnené distribúciu elektriny) skutočne hovorí o neoprávnené dodávke elektriny do distribučnej siete, ale to sa netýka neúmyselných (a naviac platených) prietokov energie späť do siete distribútora.

Táto vyhláška sa týka iba neoprávnených odberov a dodávok. Slovo neoprávnených tu zastupuje tieto významy – úmyselné nemerané odbery/dodávky: tzv “čierne” (tj nelegálne) odbery/dodávky, úmyselné poškodenie meracích zariadení, úmyselné v nemeraných častiach distribučnej sústavy (ľudovo pred elektromerom) .

V mene všetkých záujemcov o čistú energiu sa jasne a dôrazne dištancujeme od akýchkoľvek nelegálnych aktivít – zasahovanie do meracích zariadení alebo do rozvodov distribútora.

www.ev power.eu 002 Časté otázky k mikromeničom 3V prípade nechcených prietokov zlomkov energie do siete distribútora cez legálne prevádzkovaný elektromer sa nejedná o neoprávnené dodávky podľa tejto vyhlášky. Neúmyselne dodaná energia je naopak riadne zmeraná a započítaná do fakturácie odberného miesta rovnako ako spotreba. Preto sa nemôže jednať o neoprávnené odbery/dodávky.

Vyhláška č 82/2011 Zb sa na merané (a teda platené) prietoky energie nevzťahuje.

(Foto ČEZ – pracovníci oddelenia NTZ merajú nelegálny odber. U GridFree inštalácie zapojenej v legálnom odbernom mieste sa nemusíte obávať postihu za nelegálne – nemerané – napojenie do distribučnej siete.)

Aký je postih za neúmyselné dodanie malého prepadu energie do siete distribútora?

www.ev power.eu 0031 Časté otázky k mikromeničom 3Za neúmyselné dodanie zlomkov kWh energie do distribučnej siete nie je žiadny postih. Navyše takto dodanú energiu zaplatíte rovnako, ako by to bola energia spotrebovaná. Môže vás niekto ďalej postihnúť za to, čo ste urobili neúmyselne, a navyše ste za to už zaplatili?

Nenechajte sa zastrašovať cielenú informačnú manipuláciou zo strany elektrárenských a distribučných spoločností.

Upozornenie: odporúčame sa vyhnúť opakovaným neúmyselným prietokom časti energie do distribučnej sústavy (DS). Opakované alebo systematické prietoky do DS môžu byť považované za zámernú činnosť, ktorá môže byť sankcionovaná.

Existujú prípady neúmyselného dodávania energie späť do rozvodov?

www.ev power.eu 0041 Časté otázky k mikromeničom 3Áno, existujú a to najmä v priemyselných odvetviach. Všetky točité stroje, ktoré sa zotrvačnosťou točí ďalej naprázdno generujú elektrickú energiu, ktorá je vždy pri znovu zapnutí vrátená ako špička do siete. Tento stav má odborný názov “dobeh a sfázovanie točivých strojov”. Typickým príkladom môže byť naprázdno roztočená cirkulárka: ak sa znovu zapne, krátkodobo dodá časť energie do siete a to počas doby než sa motor znovu plne sfázuje so sieťou.
Najrozšírenejšími zariadeniami, ktoré bežne dodávajú energiu do rozvodnej siete sú výťahy a zdvíhadlá s rekuperáciou. Pokiaľ ide plný výťah smerom dole, rýchlosť jazdy kabíny je brzdená přetlačováním sfázovaného motora oproti rozvodnej sieti. Počas jazdy dole výťah rekuperuje energiu a táto energia je dodávaná do rozvodnej siete. Takáto forma brzdenie výťahov je značne rozšírená a rozhodne sa nejedná o krátkodobú a neúmyselnú činnosť.

www.ev power.eu 005 Časté otázky k mikromeničom 3Potrebujú výťahy nejakú “licenciu na výrobu energie?”. Postihujú distribučné spoločnosti majiteľa nehnuteľností za opakované dodávky prebytkov rekuperované energie z desaťtisícov výťahov v celej republike?

Nenechajte sa zmiasť jednostranne cielenou propagandou distribučných spoločností, ktoré úmyselne šíria zastrašujúce informácie tak, aby bežní ľudia mali strach či obavu, že robia niečo nelegálneho.

Tip pre majiteľa výťahov: Viete, že platíte za energiu aj keď výťah dodáva energiu do distribučnej siete? Kontaktuje svojho distribútora a žiadajte nápravu tohto nerovnoprávneho stavu.

Aký je rozdiel medzi inštaláciou GridFree a bežne prevádzkovanou “solárnou elektrárňou” pripojenou do rozvodnej siete?

www.ev power.eu 006 Časté otázky k mikromeničom 3Bežne prevádzkované solárne elektrárne sú úplne komerčné aktivity, ktoré sú o samého počiatku plánované pre získanie ekonomického profitu. Cieľom týchto elektrární je zarábať na systéme výkupných cien a to buď formou priameho výkupu alebo tzv zeleného bonusu.

Na tieto elektrárne doplácajú všetci ostatní spotrebitelia komerčne dostupné elektriny zo štátnej rozvodnej sústavy, pretože sú nútení platiť časť nákladov, takzvaný príspevok OZE. Verejnosť je následne oprávnene rozhorčená na “solárnych podnikateľov a podnikavcov”.

GridFree inštalácie sú naopak úplne nekomerčné, nespoliehajú na dotácie, bonusy alebo povinný výkup. Cieľom GridFree je zvýšenie energetickej sebestačnosti, zníženie spotreby monopolne dodávanej energie. V konečnom dôsledku GridFree posilňuje osobnú nezávislosť od štátu, alebo štátnej infraštruktúre. Na GridFree inštaláciu nikto iný nedopláca a nie je dôvod, aby bola ostatným ľuďom tŕňom v oku.

Mám pocit , že vďaka GridFree nič neušetrím….

…. A to preto, že ak niečo ušetrím vďaka vlastnej premene pomocou GridFree inštalácie, zvyšok energie rovnako potrebujem odobrať zo siete monopolného distribútora. Mám pocit, že keď svoju spotrebu znížim, tak si distribútor v úhrne cenu rovnako zase navýši, takže zaplatím stále rovnako ak nie viac.

www.ev power.eu 007 Časté otázky k mikromeničom 3Komentár: S GridFree platí, že energiu, ktorú získate vlastné premenou, ste vždy ušetrili. Naopak paradoxne možno povedať , že čím vyššia bude cena elektrickej energie zo štátnej rozvodnej sústavy, o to viac ušetríte a náklady na obstaranie inštalácie GridFree sa Vám o to skôr vráti.

Myšlienka GridFree – tj vlastnej produkcie časti energie – je určitá forma boja proti monopolu energetických molochov a s nimi spriaznených firiem. Iba vytváraním tlaku a hľadaním alternatív je možné tieto skostnatené organizácie prinútiť k tomu, aby prestali nehanebne využívať svojho monopolu.

Nemôžeme sa vzdať ešte pred štartom. Musíme sa snažiť nevzdať a vytrvať. Jato beh na dlhú trať. To je ako hovoriť, že nemá zmysel behať Maratón, pretože v absolútnom poradí pravdepodobne opäť vyhrá nejaký športovec z Afriky.

Začnite aj Vy s technológiou GridFree – začnite aj Vy šetriť výdavky na elektrinu