GridFree – FAQ – Otázky technického rázu

Najčastejšie otázky a odpovede s praktickými vysvetleniami

1. Otázka: Menič so solárnym panelom má maximálny výkon až 235 Wattov. Moja spotreba v kľudovom stave je niekedy 80W, niekedy 160W, a len málokedy cez 250W. Ako môžem vykonať inštaláciu tak, aby nedochádzalo k prietokom, ak ich bude moja spotreba chvíľkami menšie?

Riešenie je na vstup solárneho meniča umiestniť viac paralelných vetiev solárnych panelov a tieto jednotlivé vetvy spínať podľa aktuálnej spotreby elektrickej energie. Napríklad pre spotrebu 80W je možné zapnúť vetva, kde budú dva panely 40W v sérii a budú dávať až 80W. Pre spotrebu 160W je potom možné zapnúť dve vetvy s 40W panely, atď. Týmto jednoduchým spôsobom je možné regulovať príkon zo solárnych panelov.

schema regulace GridFree  FAQ  Otázky technického rázu

Bloková schéma ukazuje príklad, ako pripojiť viac malých solárnych panelov na vstup meniča a tak regulovať výstupný výkon.

Menšie panely (typicky do 200 Wp) majú výstupné napätie pod 20V a je potrebné pre správnu funkciu vždy zapojiť dva panely do série. Prúdové relé zisťuje, či je zapojený ďalší spotrebič (chladnička, umývačka, práčka, PC a pod) . Ak áno , pripája ďalšie vetvy solárnych panelov. Ak je relé v prevedení na DIN lištu, je ideálne ho inštalovať priamo do domácej rozvodnice ku každému zásuvkovému ističmi. Takto je zisťovaná spotreba na každom zásuvkovom obvode a podľa veľkosti spotreby sú pripájané solárne panely.


 

2. Otázka: Keď som prevádzkoval GridFree sadu v marci, dostal som maximálny výkon 230W (cca 1.05 Amp). Teraz v máji dáva moja sada maximálne 200W (0.8 Amp) a pritom slnko svieti viac. Prečo?

Odpoveď: Účinnosť solárnych panelov je závislá na teplote. Ak slnko rozpáli panely na vysokú teplotu, účinnosť solárneho panelu klesá. Rozdiel výkonu môže robiť až 30%. Tento jav je normálny a nejedná sa o výrobnú alebo funkčnú vadu. Počas chladných dní sa slnečným svitom budú panely dávať viac energie ako za horúcich letných dní.

GF Teplota Panely GridFree  FAQ  Otázky technického rázuSlnkom rozpálené panely budú dávať až o 30% nižší výkon ako rovnaké panely počas chladných slnečných dní.

 

 

 

 

 

 

 


 

3. Otázka: Bojím sa, že keď pretečie elektrická energia cez elektromer, ČEZ to odhalí a dostanem sa do problémov.

Pri správne navrhnutej inštalácii GridFree nikdy nedôjde k úmyselným prietokom energie do rozvodnej siete. Ak by snáď došlo k nejakým nepatrným prietokom, táto energia vám bude započítaná rovnako ako spotreba. Rozhodne vás nikto nebude nejako trestať alebo penalizovať.

GF Elektromer 500 GridFree  FAQ  Otázky technického rázuElektromer vždy započítava energiu ako spotrebu.

V rozvodnej sieti bežne dochádza k prietokom (pri behu točivých strojov, výťahov a ďalších zariadení). Pri fázovom posune medzi činnú a jalovú zložkou sa časť vždy energia vracia do siete. A nikto za to nie je postihovaný. (Veľké firmy musia zabraňovať vzniku jalovej energie, tzv kompenzáciou.)

Medzi ľuďmi kolujú mnohé fámy a vymyslené príbehy o postihu zo strany distribučných spoločností. Tieto informácie však nie sú pravdivé. Naopak: distribučné spoločnosti majú už dosť práce s ľuďmi, ktorí prúd odoberajú ilegálne (na čierno) a nemajú žiadny dôvod postihovať tých, ktorí snáď omylom a nechtiac prúd naopak dodajú a navyše túto dodávku ešte poctivo zaplatí.


 

4. Otázka: Čo sa stane, keď sa odpojí všetky spotrebiče (bude teda prakticky nulová spotreba) a on-grid menič zostane pripojený?


 

V správne navrhnuté inštaláciu GridFree k takémuto stavu nikdy nedôjde. Pre ochranu proti nechcenému prepadu energie odporúčame inštaláciu prúdových relé, ktoré v prípade poklesu odberu odpojí mikromeniče tak, aby nedošlo k prepadu. Reakčná doba prúdových relé je v desiatkach milisekúnd, takže k odpojeniu dôjde okamžite ak žiadnemu prepadu nedôjde.

GF ProudoveRele PRI 32 GridFree  FAQ  Otázky technického rázu

Ak by snáď bola inštalácia zapojená nesprávne (potom sa ale nejedná o GridFree), bude energia dodávaná v obrátenom smere cez elektromer započítaná rovnako ako spotreba.


5. Otázka: Aká je predpokladaná životnosť (koľko rokov) sústavy mikromeniče a solárny panel?


 

Ak predpokladaná životnosť solárnych panelov je aspoň 50 rokov. Výrobcovia bežne poskytujú záruku 25 až 30 rokov na výkon, ktorý bude panel získavať zo slnečného žiarenia. Záruka na solárne mikromeniče je 25 rokov. Vzhľadom na konštrukciu mikromeniče možno počítať s tým, že meniče budú fungovať aj ďalšie roky po uplynutí záruky. Pri porovnávacej cene energie okolo 5 Sk za kWh, sa investície do mikromeniče a solárneho panelu vráti už za cca 5 až 7 rokov. Pri životnosti 35 rokov sa investície vrátia 5krát až 7krát.

EUFree TUV GridFree  FAQ  Otázky technického rázu

 

 


6. Otázka: Stále mám pocit, že je nelegálne len tak púšťať elektrickú energiu do rozvodov 230V. Veď to predsa nejde, aby si každý púšťal do rozvodov, čo si zachce.

Čo sa týka elektrických rozvodov v dome (tj za elektromerom): tieto rozvody sú úplne vaše a môžete ich používať, ako uznáte za vhodné.

Určite do elektrických rozvodov odporúčame pripájať len zariadenia, ktoré sú k tomu určené a spĺňajú príslušné technické normy, ktoré zaisťujú bezpečný a správnu prevádzku. Meniče pre technológiu GridFree prešli náročnými atestáciami a je možné bezpečne a legálne pripájať do miestnych rozvodov.

Pred niekoľkými rokmi sa viedli horúčkovité diskusie o tom, či je možné cez elektrické rozvody prenášať dáta ( pomocou technológií HomePlug alebo PowerLine). Odpoveď je, že áno. Technológia PowerLine do elektrických rozvodov vysiela modulovanou elektrickú energiu, ktorá sa prenáša po vodičoch v celom dome. Dokonca v mnohých prípadoch sa šíri aj cez elektromery von do distribučnej siete. (Inštalácia v bytových domoch, kde je cez elektromery pripojených viac nájomníkov na rôznych podlažiach.)

GF PowerLine GridFree  FAQ  Otázky technického rázu
Dnes sa nad technológiou PowerLine už nikto nepozastaví a nediskutuje. Zariadenia PowerLine sú bežne dostupné a predávané.

Čo potom elektrická energia existuje v rôznych formách? Ak môžem posielať do rozvodov elektrickú energiu cez jednotky PowerLine, prečo by som nemohol posielať cez rozvody elektrickú energiu získanú zo slnečného žiarenia?

História sa opakuje: v prípade technológie PowerLine sa objavilo mnoho chytrákov a pochybovačov, a ich názory a dedukcie sa ukázali ako mylné a nepodložené. Technológiu PowerLine nikto nezastavil.

Rovnako tak je to s technológiou GridFree. Je veľa ľudí, ktorí tvrdia, že to nejde, ale opak je pravdou. U technológie GridFree máme navyše tú výhodu, že toto znižovanie spotreby z rozvodnej siete je v mnohých krajinách v Európe (napr Anglicko, Belgicko, Holandsko) už niekoľko rokov bežné a masívne rozšírené. Keď sa naši českí debatéri a pochybovači pozrú cez kopčeky, zistí že svet je už oveľa ďalej, než si oni myslia.

Technológiu GridFree nikto nezastaví !