Riešenie GridFree je úplne bezpečné, legálne a spoľahlivé

V tomto článku reagujeme na tri najčastejšie podnety týkajúce sa funkčnosti inštalácie GridFree v reálnych podmienkach.

Dozviete sa, čo je vhodné urobiť pre zabránenie prietokov do distribučnej siete. Predložíme vysvetlenie, prečo je inštalácia GridFree plne legálne, a ako je zaistená maximálna bezpečnosť prevádzky.

Zabránenie prietokov do siete

Mnohé zaujíma, ako zabezpečiť, aby v prípade poklesu spotreby nedošlo v žiadnom prípade k spätnému prepadu vlastnej energie do distribučnej siete.

V prípade GridFree inštalácie je všetka získaná energia spotrebovaná v danom odbernom mieste. Získaná energia vždy tečie smerom k spotrebiču a nikdy sa nevracia opačným smerom, tj do distribučnej siete.

GF Energy Production 4 Riešenie GridFree je úplne bezpečné, legálne a spoľahlivé

 

GridFree inštalácia znamená, že energia z panelov je vždy spotrebovaná priamo na mieste.

Zabezpečenie trvalého odberu

Pomerne jednoduché riešenie je pripojenie GridFree meničov k spotrebičom, ktoré skutočne beží trvale a majú stabilný odber (napríklad ventilácia, trvale bežiaci počítača, bezpečnostné systémy, kamery, komponenty počítačových sietí). Tieto spotrebiče beží trvale, akonáhle je prítomné sieťové napätie a preto nehrozí, že by získaná energia pretiekla opačným smerom do distribučnej siete.

Plne technické riešenie je tiež veľmi jednoduché: jedno alebo viac prúdových relé možno použiť ako spínací prvok, ktorý pripojí vlastný zdroj GridFree napájania, až keď je dosiahnutý dostatočný (garantovaného) odberu. Tak je hardwarovo isté, že vlastná spotreba bude dostatočná, a nikdy nedôjde k prepadu za elektromer do distribučnej siete.

GF ProudoveRele PRI 321 Riešenie GridFree je úplne bezpečné, legálne a spoľahlivé

Navyše prúdové relé môžu byť tiež použité na ovládanie viacerých kusov GridFree sád s mikroinvertormi, ktoré sa postupne pripájajú alebo zase odpájajú podľa toho, ako rastie alebo klesá odber zariadení v mieste spotreby. Tým je možné realizovať aj zložitejšie inštalácie a vždy bude isté, že nedochádza k prietokom do siete.

Inštaláciu prúdových relé a ďalších ochranných prvkov (ističe, prúdového chrániča) zvládne každý bežný elektroinštalatér.

Príklad inštalácie prúdového relé pri spotrebičoch 700W

Nasledujúca schéma ukazuje príklad inštalácie s ochranou garantovanej spotreby pre odber 700W pre inštaláciu 3 mikromeničov.

GF ProudoveRele 500 Riešenie GridFree je úplne bezpečné, legálne a spoľahlivé

Prúdové relé je nastavené tak, aby sa zaplo, keď je odber spotrebičov väčší ako 700W (3 Amp). To znamená, že v prípade nechceného vypnutia alebo výpadku spotrebičov dôjde ihneď k odpojeniu prívodu energie z GridFree inštalácie. Tým je technicky zabezpečené, že získaná energia je vždy spotrebovaná a nedôjde k prietokom do distribučnej siete.

Použitie mikroinvertorov pre vlastnú spotrebu je úplne legálne

Záujemcovia o technológii GridFree sa často pýtajú, či je skutočne možné takto jednoducho pripojiť GridFree menič do elektrického rozvodu.

Odpoveď je jednoznačná: pre vlastnú spotrebu, bez prietokov do distribučnej siete, môžete do svojich rozvodov pripojiť akékoľvek technicky správne fungujúce zariadenie. Rovnako jednoducho ako pripájate záložný zdroj (tzv. UPS) tak môžete pripojiť GridFree inštaláciu mikromeničov so solárnym panelom.

Pre vašu istotu a plnú garanciu legálnosti, sme požiadali Energetický regulačný úrad o písomné stanovisko k prevádzkovaniu individuálneho zdroja elektrickej energie (tj solárny panel s meničom).

Energetický regulačný úrad (ERÚ) vo svojom stanovisku oznamuj , že všetky individuálne zdroje energie musia byť preukázateľne galvanicky oddelené od elektrizačnej sústavy. Solárne panely (ako zdroj energie) s pripojenými mikroinvetory túto požiadavku plne spĺňajú, pretože DC časť je úplne galvanicky oddelená vďaka vysokofrekvenčnému (HF) oddelovaciemu transformátoru. Navyše parametre celého mikromeniča boli riadne overené nezávislými skúšobňami a výsledky testov sú potvrdené certifikátmi laboratóriom TÜV a VDE. Tieto testy sú dôkazom o “preukázateľnom galvanickom oddelení” a splnenie príslušných technických noriem.

Výňatok z oznámenia ÚRSO zo dňa 17.10.2010:

GF ERU Sdeleni 500 Riešenie GridFree je úplne bezpečné, legálne a spoľahlivé