Získavajte elektrickú energiu sami. Buďte GridFree!

Získavajte elektrickú energiu sami. Buďte GridFree!

V Anglicku, Dánsku, Holandsku a ďalších vyspelých európskych krajinách boli v rokoch 2012 až 2014 realizované desaťtisíce malých solárnych inštalácií slúžiacich pre pokrytie alebo čiastočné zníženie vlastnej spotreby elektriny. Táto technológia prichádza teraz aj do strednej Európy.

V tomto článku Vás oboznámime, ako môžete začať elektrickú energiu jednoducho získavať sami priamo pre vlastnú spotrebu.

Solárny panel a Mikroinvertor = najjednoduchšia cesta, ako ušetriť peniaze znížením výdavkov za nákup elektriny.

GF MicroInverter Získavajte elektrickú energiu sami. Buďte GridFree!

Základom GridFree inštalácia je solárny panel s MikroInvertorem

 

Máte nejaké zariadenie, ktoré trvale odoberá elektrickú energiu? Vďaka solárnemu panelu s MikroInvertorom môžete behom dňa znížiť spotrebu elektrickej energie vďaka priamej premene slnečnej energie na elektrinu. Tým šetríte peniaze!

K získavaniu energie pre vlastnú spotrebu navyše nemusíte mať žiadnu licenciu, ani sa nemusíte stať podnikateľom, ani nemusíte viesť žiadnu evidenciu, ani sa nikde registrovať. Energetická sloboda existuje.

Čo je to GridFree?

Pojem GridFree označuje vlastný zdroj elektrickej energie určený výhradne pre priamu spotrebu (anglicky selfconsumption) na danom mieste bez akýchkoľvek dodávok do distribučnej siete. Jednoducho riešené, u GridFree inštalácie vždy platí, že vlastné získaná energia je vždy o niečo nižšia ako aktuálne spotrebovaná energia a preto nedochádza k prietokom energie do distribučnej siete (za elektromer).

Ako to funguje?

Ukážme si nasledujúci príklad. Dajme tomu, že máte vo firme niekoľko počítačov a ďalšiu techniku, ktorá je v prevádzke každý deň vždy od 8:00 do 17:00 hodiny, tj 9 hodín denne. Ak má táto technika spotrebu 250W, potom za 9 hodín spotrebujete 2,25 kWh energie. Za celý rok je to cca 810 kWh energie (360 dní x 2,25 kWh).

Ak do sieťového obvodu tejto techniky pripojíte iba jeden solárny panel s mikromeničom 230W, a budete za rok počítať s 1000 hodinami slnečného svitu, potom Vám solárny panel a mikromenič vyrobí 230 kWh energie. To znamená reálnu úsporu vyše 28%.

Reálna úspora však bude pravdepodobne ešte väčšia, pretože na mnohých miestach SR možno bežne počítať s 1500 až 1700 hodinami slnečného svitu za rok. Navyše môžete k jednému mikromeniču pripojiť dva a viac solárnych panelov a tak bude mikromenič čiastočne dodávať energiu aj v dobe slabšieho slnečného svitu. Môžete tak dosiahnuť reálneho zníženie spotreby energie až na 70% alebo 80%. To znamená, že až 80% energie získate bez ďalších nákladov premenou slnečného žiarenia a iba 20% odoberiete sa siete. Vaša faktúra za elektrinu potom bude miesto 172 len niakých 26 .

GF House 1000W Získavajte elektrickú energiu sami. Buďte GridFree!

Porovnanie bežnej spotreby elektriny s Gridfree inštaláciou. U bežnej inštalácie odoberáte vždy všetku energiu zo siete. U GridFree inštalácie sa spotreba zo siete počas slnečného dňa zníži vďaka priamemu získavaniu energie zo solárneho panelu s MikroInvertorom.

Možnosti využitia GridFree v reálnych príkladoch

Zníženie spotreby u všetkých trvale bežiacich zariadení, ako sú telekomunikačné zariadenia, počítačové routery, bezpečnostné kamery, dohľadové systémy, alarmy a nespočetné množstvo ďalších trvalo zapojených zariadení.

Zníženie odberu elektrickej energie u spotrebičov prevádzkovaných počas pracovnej doby: počítače, všetka kancelárska výpočtová technika, telefónne ústredne, osvetlenie pracovných miest, osvetlenie chodieb a ďalšie.

GF SelfConsumption 600W 540px Získavajte elektrickú energiu sami. Buďte GridFree!

Počas slnečného dňa môžete účinne znížiť odber zo siete vďaka priamemu získaniu elektrickej energie podľa princípu GridFree. Najväčšia úspora je u výpočtovej techniky prevádzkovanej práve počas dňa.

Úspora spotreby elektriny u trvalo/čiastočne prevádzkovaných technologických zariadení: napríklad kotolne, výhrevne, ventilačné systémy, odvetrávanie, sacie a tlakové čerpadlá, výrobné linky a zariadenia.

Zníženie energetickej náročnosti u klimatizačných jednotiek a tepelných čerpadiel. Najmä u klimatizácie je úspora evidentná. V letných mesiacoch svieti slnko intenzívnejšie, a preto je treba viac chladiť alebo klimatizovať. Energia zo slnka môže byť efektívne využitá na zníženie spotreby elektrickej energie u každej klimatizačnej jednotky.

Ako začať? Dva jednoduché kroky:

Krok č 1: Zistite aké spotrebiče majú trvalý odber počas dňa a určte celkový príkon, ktorý tieto spotrebiče odoberajú zo siete.

Tip: Medzi spotrebiče s trvalým odberom najčastejšie patrí: stále bežiace počítače, servery, monitory, routery, kamerové systémy, denné osvetlenie chodieb, ventilácia, klimatizácia, priemyselné zariadenia a mnoho ďalšieho.

Krok č 2: Podľa celkového príkonu, ktorý chcete znížiť, použite potrebný počet Gridfree sád (panel + invertor)

Tip: Sada panelov s mikroinvetorem má typický maximálny výkon cca 230W. Napríklad pre spotrebiče s trvalým príkonom 500W je vhodné použiť 2 sady s tým, že celkový výkon týchto solárnych sád bude maximálne 460W. V ideálnom prípade sa za plného slnečného svitu vaša spotreba platené energie z distribučnej siete zníži z pôvodných 500W na iba 40W.

GF Sada 270Wp 530px Získavajte elektrickú energiu sami. Buďte GridFree!